Abonament parcarea OneCENTER

Abonament parcarea OneCENTER

 • Acces automatizat şi securizat;
 • Monitorizare video;
 • Semnalizare locuri de parcare disponibile;

PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE AL PARCĂRII
Luni-Duminică în intervalul orar: 00.00-24.00;

În funcție de gradul de ocupare a locurilor de parcare sau de alte situații excepționale, accesul în incinta parcărilor poate fi temporar restricționat.
Administrația OneCENTER își rezervă dreptul de a delimita anumite zone din incinta parcării în care se vor aplica reguli specifice.

 1. REGULI GENERALE APLICABILE (REGULAMENT GENERAL)
  • Această parcare este domeniu privat în care se aplică legislaţia în vigoare cu privire la circulaţia pe drumurile publice;
  • Intrarea în parcarea OneCENTER, cu tichet sau cartelă de acces, presupune acceptarea prezentuluiregulament;
  • Intrarea în parcarea OneCENTER, se realizează cu tichet de parcare sau cartelă de acces. Conducătorii autovehiculelor nu vor intra în parcare fără tichetul eliberat la deschiderea barierei de acces, având în vedere faptul că ieșirea din parcare este permisă numai după validarea tichetului de parcare, sau fără o cartelă de acces valabilă la momentul intrării în parcare (și la momentul ieșirii din parcare);

Pentru o bună desfăşurare a circulaţiei rutiere, vă rugăm să respectaţi indicaţiile afişate în proximitatea zonelor de acces în parcare. Informaţiile afişate în culoarea albă indică locurile disponibile, iar în cazul în care parcarea corespunzătoare acelei intrări este plină se va afişa mesajul în culoarea roşie;

Când ajungeţi la bariera de intrare apăsaţi butonul pentru eliberarea tichetului de parcare. În cazul în care dețineți o cartelă de acces, ea va fi trecută prin dreptul scanner-ului de pe terminalul barierei. După ce aţi ridicat tichetul sau – după caz – după ce ați scanat cartela de acces, aşteptaţi până la deschiderea barierei şi urmaţi indicatoarele, marcajele rutiere şi informaţiile de pe afişajele electronice situate pe partea superioară a culoarelor auto;

 • Numărul de locuri disponibile este inscripţionat pe aceste afişaje cu verde;
 • Viteza maximă de circulaţie este de 5 km/h;
 • Înălţimea maximă admisă a autovehiculelor este indicată la intrările în parcare;
 • Pentru siguranţa dumneavoastră, recomandăm circulaţia cu farurile aprinse în incinta parcărilor;
 • Toți utilizatorii parcării au obligația de a se conforma instrucțiunilor primite de la personalul parcării;
 • Conducătorul autovehiculului trebuie să parcheze autovehiculul în spaţiul delimitat pentru acesta şi să respecte cuatenţie toate semnele interne din parcare și dispozițiile prezentului Regulament. Fiecare conducător auto are obligația să parcheze corespunzător autovehiculul astfel încât să ocupe un singur loc de parcare și să nu îngreuneze/împiedice ocuparea locurilor de parcare aflate în imediata apropiere. În caz contrar, dacă un singur autovehicul ocupă două locuri de parcare, se va percepe un tarif orar de parcare dublu, dacă un singur autovehicul ocupă trei locuri de parcare, se va percepe un tarif orar de parcare triplu, ș.a.m.d..

Nerespectarea acestor obligații de a folosi corespunzător zona de parcare, respectiv dacă un autovehicul este parcat neregulamentar SAU împiedică/îngreunează circulația în cadrul parcării SAU un singur autovehicul ocupă două sau mai multe locuri de parcare, dă dreptul Administraţiei OneCENTER să blocheze autovehiculul cu suportarea de către proprietarul/posesorul acestuia a tuturor costurilor aferente, inclusiv costurile de blocare, și costurile de parcare pentru perioada de staționare aferentă, conform tarifelor orare prevăzute prin prezentul Regulament.

După găsirea unui loc disponibil, parcarea maşinii şi intrarea în încinta clădirii OneCENTER, la întoarcere, în drum spre autoturism, reamintim clienților să verifice existența tichetului sau introducerea numărului de înmatriculare în baza de date a parcării.

Deschiderea barierelor de ieşire se face automat, după introducerea în cititorul barierelor a tichetului de intrare achitat sau identificarea automată a numărului de înmatriculare;

Perioada maximă de timp în care o maşină care a intrat – poate staţiona în parcare este de 12 de ore consecutive într-o zi. De asemenea, ca o condiție suplimentară, pentru zonele de parcare special rezervate, staționarea poate fi realizată cel târziu până luni dimineață la ora 06.00.

Parcarea este supravegheată video. Camerele video sunt destinate exclusiv supravegherii fluxurilor, înregistrările video nefiind disponibile publicului;

 • Administraţia parcării nu îşi asumă responsabilitatea pentru integritatea autoturismelor şi a bunurilor lăsate în acestea;
 • Toate tarifele prevăzute în prezentul Regulament conțin TVA.
 • Sunt interzise următoarele aspecte în cadrul parcării OneCENTER:
  • parcarea pe locurile unde oprirea şi/sau staţionarea sunt interzise;
  • parcarea pe căile de acces/evacuare/zonele pentru aprovizionare;
  • staționarea unui autovehicul intrat cu tichet pentru mai mult de 23 de ore consecutive într-o zi;
  • staționarea unui autovehicul intrat cu cartelă de acces pentru mai mult de 14 de ore consecutive într-o zi;
  • parcarea pe locurile marcate şi rezervate pentru autovehiculele persoanelor cu mobilitate redusă saudizabilități, cu excepţia persoanelor ce au acest drept şi dovada este afişată vizibil;
  • nerespectarea semnalisticii și a marcajelor din zona de parcare;
  • parcarea pe locurile de parcare destinate maşinilor de intervenţie aparţinând organelor de poliţie, pompierilor şi serviciilor de ambulanţă, fără a avea acest drept;

 

 1. REGULI PRIVIND ACCESUL PRIN ABONAMENT PARCAREA OneCENTER – APLICABILE CHIRIAȘILOR DIN CLĂDIREA DEBIROURI OneCENTER

Cu privire la locurile de parcare alocate Chiriașilor din Clădirea OneCENTER din cadrul OneCENTER în baza contractelor de închiriere a locurilor de birouri, utilizarea respectivelor locuri de parcare se realizează de către Chiriași și/sau de către Persoanele Autorizate de aceștia în baza prezentei secțiuni din cadrul Regulamentului de parcare;

 • Intrarea prin abonament în parcarea OneCENTER de către Chiriașii Clădirilor UNITED BUSINESS CENTER Timișoara presupune acceptarea prezentului Regulament și a condițiilor de utilizare descrise;
 • Accesul în parcare se poate realiza zilnic, pe baza unui card individual valid numit abonament parcarea OneCENTER, care se eliberează în temeiul dispozițiilor Contractului de Închiriere (cu respectarea numărului de locuri de parcare prevăzute în Contract) și în urma solicitării acordării accesului de către Chiriaș, a furnizării de către acesta a datelor necesare, conform Ghidului Chiriasului;
 • Abonament Parcarea OneCENTER va fi utilizat de către Chiriașii Clădirii OneCENTER Galați și/sau de către Persoanele Autorizate de aceștia (angajaţii, reprezentanţii, agenţii, subcontractanţii, partenerii contractuali sau alţi vizitatori ai Chiriașului) în conformitate cu prezentul Regulament, cu dispozițiile GhiduluiChiriașului și ale Contractului de Închiriere. De asemenea, prezentul Regulament se va completa cu regulile operaționale de acces, utilizare prevăzute în cadrul Regulamentului General al parcării OneCENTER, care trebuie respectat și de către Chiriași și/sau Persoanele Autorizate;
 • Această parcare este domeniu privat în care se aplică legislaţia în vigoare cu privire la circulaţia pe drumurile publice;
 • Pentru o bună desfăşurare a circulaţiei în parcare, vă rugăm să respectaţi indicatoarele şi marcajele rutiere;
 • Pentru siguranţa dumneavoastră, recomandăm circulaţia cu farurile aprinse în incinta parcărilor;
 • Viteza maximă de circulaţie este de 5 km/h;
 • Locurile de parcare cu utilizare exclusivă și locurile de parcare cu utilizare neexclusivă vor fi rezervate pentru utilizare de către Chiriași numai în intervalul care începe luni și se termină în cursul zilei de vineri din fiecare săptămână a termenului Contractului de Închiriere, în conformitate cu dispozițiile Contractului de Închiriere. Pe durata fiecărui weekend (în zilele de sâmbătă și duminică) nu se aplică regimul locurilor de parcare cu utilizare exclusivă, ci se vor aplica regulile prevăzute în Regulamentul General al Parcării OneCENTER, Chiriașul și/sau Persoanele Autorizate de acesta având dreptul de a parca în spaţiile de parcare amplasate în cadrul parcării OneCENTER accesibile oricăror clienţi şi/sau vizitatori din cadrul OneCENTER şi care nu sunt utilizate sau destinate a fi utilizate în mod exclusiv de către orice alte persoane fizice şi/sau juridice și cu respectarea numărului de locuri de parcare prevăzute în Contractul de Închiriere;
 • Conducătorul trebuie să parcheze autovehiculul în spaţiul delimitat de marcaj și alocat de către Proprietarul Clădirii OneCENTER către Chiriaș şi să respecte cu atenţie toate indicatoarele și semnele din parcare, INCLUSIV SEMNALISTICA DE INFORMARE ȘI IDENTIFICARE A LOCURILOR DE PARCARE ALOCATE PENTRU FOLOSINȚA EXCLUSIVĂ DE CĂTRE CHIRIAȘI, conform abonament parcarea OneCENTER;
 • În situația în care utilizatorul desemnat de Chiriaș accesează zona de parcare rezervată și constată faptul că nu mai există locuri libere în cadrul locurilor de parcare cu utilizare exclusivă de către Chiriaș, utilizatorul are obligația să părăsească zona de parcare rezervată în cel mult 15 (cincisprezece) minute, prin scanarea cardului de acces la bariera de la ieșirea din respectiva zonă de parcare;.
 • Sunt interzise următoarele aspecte în cadrul parcării OneCENTER:
  • parcarea pe locurile unde oprirea şi/sau staţionarea sunt interzise;
  • parcarea pe căile de acces/evacuare/zonele pentru aprovizionare;
  • parcarea pe locurile marcate şi rezervate pentru autovehiculele persoanelor cu mobilitate redusă saudizabilități, cu excepţia persoanelor ce au acest drept şi dovada este afişată vizibil;
  • parcarea pe locurile de parcare alocate pentru utilizarea exclusiva de catre un alt chirias sau de catre o altapersoana;
  • permiterea de catre Chirias a intrarii in zona de parcare din cadrul OneCENTER a altor autovehicule in afaracelor pentru care Chiriasul a solicitat acordarea accesului in zona de parcare;
  • nerespectarea semnalisticii și a marcajelor din zona de parcare;
  • parcarea pe locurile de parcare destinate maşinilor de intervenţie aparţinând organelor de poliţie, pompierilor şi serviciilor de ambulanţă, fără a avea acest drept;

Atenție!

În cazul în care Chiriașul și/sau Persoanele Autorizate (angajaţii, reprezentanţii, agenţii, subcontractanţii, partenerii contractuali sau alţi vizitatori ai Chiriașului) (i) nu utilizează locurile de parcare desemnate de către Proprietar pentru utilizare exclusivă de către Chiriaș din zona de parcare aferentă, ci utilizează un alt loc de parcare, care este desemnat de către Proprietar pentru utilizare exclusivă de către un alt Chiriaș și/sau (ii) nu respectă zonele de parcare indicate de Proprietar cu privire la utilizarea cartelelor de acces pentru locurile de parcare cu utilizare neexclusivă și/sau (iii) nu respectă prevederile cuprinse în prezentul Regulament și/sau în Ghidul Chiriașului, vor fi luate următoarele măsuri și aplicate următoarele sancțiuni, în vederea asigurării funcționalității și a utilizării eficiente și corecte a zonelor de parcare din cadrul OneCENTER:

 1. Proprietarul își rezervă dreptul de a aplica următoarele măsuri pentru fiecare încălcare menționată la punctele (i), (ii) și (iii) de mai sus:
 1. a)  Atunci când se impune (cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la: eliberarea locului ocupat abuziv sau a căilor de acces), va fi ridicat și relocat autoturismul parcat neregulamentar și/sau cu nerespectarea locurilor de parcare cu utilizare exclusivă de către Chiriași, așa cum sunt indicate și alocate de către Proprietar, sau a zonei de parcare pentru utilizarea cartelelor de acces pentru locurile de parcare cu utilizare neexclusivă, așa cum este indicată de către Proprietar – se va revoca dreptul de parcare în zona alocată.

Atenție!

 • În cazul în care Chiriașul și/sau Persoanele Autorizate (angajaţii, reprezentanţii, agenţii, subcontractanţii, partenerii contractuali sau alţi vizitatori ai Chiriașului):

(i) pe durata weekend-urilor (în zilele de sâmbătă și duminică) – utilizează mai multe locuri de parcare decât numărul de locuri de parcare alocate Chiriașului prin Contractul de Închiriere și/sau

(ii)în intervalul luni-vineri – utilizează alte locuri de parcare în alte zone de parcare din cadrul OneCENTER  decât zona rezervată indicată de către Proprietar,
Se va aplica pentru aceste utilizări mai sus menționate Regulamentul General al parcării în cadrul OneCENTER aferent parcării în care este situat autovehiculul și toate condițiile și tarifele de parcare prevăzute în respectivul regulament.

În acest sens, toate tarifele aferente acestor utilizări vor fi facturate Chiriașului și vor fi achitate de acesta în Zilele de Plată aplicabile.

Administratorul zonei de parcare OneCENTER și Proprietarii Clădirii nu îşi asumă responsabilitatea pentru integritatea autoturismelor şi a bunurilor lăsate în acestea, neavând obligația de pază a acestora, și nu își asumă responsabilitatea pentru operațiunile de ridicare și relocare a autoturismelor și (ii) nu îşi asumă răspunderea pentru prejudiciile ce pot apărea ca urmare a blocării/mutării și/sau relocării autovehiculului.

Toate sumele, penalizările prevăzute în prezenta secțiune conțin TVA.

Pentru orice alte informaţii suplimentare și/sau pentru semnalizarea oricăror probleme, vă invităm să contactaţi Centrul Informaţional aferent Clădirii OneCENTER în care se află Spațiul Închiriat al Chiriașului.

abonament parcarea onecenter
Menu