Termeni și condiții

Implicații legale

Prin utilizarea sau navigarea pe acest site web („Site-ul”) sau pe oricare dintre celelalte site-uri web („Site-urile Grupului”) ce aparțin firmei noastre, confirmați că ați citit, ați înțeles și sunteți de acord cu acești Termeni și condiții, precum și cu toate legile și reglementările în vigoare. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții, atunci nu trebuie să utilizați acest Site web. Putem modifica acești Termeni și Condiții în orice moment și fără notificare, deci vă sugerăm să vizitați această pagină periodic pentru a verifica Termenii și Condițiile. Prin utilizarea acestui Site, după ce noi operăm eventuale modificări, sunteți de acord cu respectivele modificări, indiferent dacă le-ați verificat sau nu.

CONȚINUTUL SITE-ULUI WEB

Toate materialele, inclusiv imaginile, detaliile, datele, ilustrațiile, modelele, pictogramele, fotografiile, videoclipurile, textele, software-ul, grafica, scripturile, logo-urile și celelalte materiale care fac parte din acest Site (denumite în mod colectiv „Conținut”) sunt proprietatea exclusivă (fie direct, fie indirect) a firmei și/sau a furnizorilor săi de conținut. Conținutul este protejat de drepturi de copyright, mărci înregistrate, mărci de servicii și alte drepturi de proprietate intelectuală deținute de firmă. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod explicit de Termeni și Condiții sunt rezervate de firmă.

Toate mărcile, logourile și designul firmei care apar pe orice Site web al firmei sunt mărcile comerciale și mărcile de servicii exclusive ale firmei (fie direct, fie indirect). Nu vi se acordă sau nu vi se conferă nicio licență sau drept asupra niciunei mărci, logo și design, precum și nici alte drepturi de proprietate ale firmei.

Toate celelalte mărci comerciale și mărci de servicii care apar pe oricare dintre Site-urile web ale firmei și care nu sunt proprietatea firmei, sunt deținute de proprietarii lor de drept.

UTILIZAREA SITE-ULUI WEB; RESTRICȚII

Acest Site web și Conținutul acestuia pot fi utilizate doar pentru uzul dvs personal, necomercial. Orice altă utilizare a Site-ului sau a Conținutului acestuia este strict interzisă, inclusiv, dar fără a se limita la, modificarea, eliminarea, ștergerea, transmiterea, publicarea, distribuirea, stocarea datelor pe serverul proxy, încărcarea, postarea, redistribuirea, relicențierea, vânzarea, copierea, republicarea sau orice altă difuzare a informațiilor fără acordul prealabil scris al Grupului sau al proprietarului. Nu puteți utiliza nicio tehnică de includere a niciunei mărci comerciale sau logo a firmei și nici meta tags sau alt text ascuns fără consimțământul scris obținut în prealabil. Nu puteți trimite linkuri către Site-ul web fără acordul nostru scris obținut în prealabil. Utilizarea sistemelor de tip spider, robot sau alte instrumente de extragere sau strângere a datelor este interzisă în mod explicit.

Puteți vizualiza și tipări o copie a Conținutului afișat pe Site-ul web și puteți descărca o copie a oricărui Conținut destinat descărcării doar pentru utilizare personală, dar nu puteți modifica Conținutul în niciun mod, inclusiv, dar fără a se limita la, eliminarea sau modificarea notificărilor privind drepturile de autor sau de proprietate. Drepturile, titlurile și interesele asupra Conținutului nu se transferă prin copierea sau descărcarea materialului. Informația oferită pe acest Site web este gratuită și are doar scop informativ și nu creează o relație bazată pe servicii de afaceri sau profesională între dvs. și firmă.

COMPORTAMENT ONLINE

Sunteți de acord să utilizați Site-ul web doar în scopuri legale. Vă este interzisă postarea sau trimiterea către sau prin Site-ul web a oricăror materiale ilegale, dăunătoare, amenințătoare, abuzive, hărțuitoare, defăimătoare, vulgare, obscene, profanatoare sau care instigă la ură sau a oricăror materiale care pot conduce la infracțiuni civile sau criminale conform legii. Putem dezvălui orice conținut sau comunicare electronică de orice fel (inclusiv profilul, adresa de e-mail și alte informații) (1)pentru a răspunde oricăror cerințe legale sau guvernamentale; (2) dacă dezvăluirea este necesară sau potrivită pentru operarea Site-ului web; sau (3) pentru a proteja drepturile sau proprietatea firmei, a afiliaților săi și a dvs.

ACURATEȚEA INFORMAȚIILOR

Firma face eforturi rezonabile pentru a furniza informații corecte și actualizate, dar nu garantăm că orice informații conținute de acest Site web sunt corecte, complete, fiabile, actuale sau fără erori și nici că Site-ul web nu are viruși. Nu suntem responsabili de nicio eroare sau omisiune din acest Site web. Deși putem să modificăm Conținutul, să aducem îmbunătățiri Site-ului web sau să corectăm erorile sau omisiunile oricând și fără notificare, nu suntem obligați să le efectuăm. Vom face eforturi să actualizăm informațiile periodic, dar nu vom fi răspunzători pentru nicio inexactitate. Utilizarea informațiilor de pe acest Site web se realizează pe propria răspundere și firma nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere de date, de profit sau alte daune și pierderi ca urmare a utilizării acestui Site web.

LINKURI CĂTRE SITE-URI WEB TERȚE

Linkurile de pe acest Site web pot să conducă spre servicii sau site-uri web care nu sunt controlate sau operate de Firmă. Oferim aceste linkuri pentru informarea dvs. Linkurile nu presupun susținerea site-ului web sau a serviciului respectiv. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru alte site-uri web sau servicii. Orice utilizare a oricărui site web sau serviciu legat de acest Site web se face pe propria dvs. răspundere.

 

DECLINAREA GARANȚIILOR ȘI LIMITAREA RĂSPUNDERII

ACEST SITE WEB ȘI CONȚINUTUL ACESTUIA SUNT OFERITE DE GRUP „CA ATARE” ȘI „CONFORM CU DISPONIBILITATEA SA”, FĂRĂ NICIO REPREZENTARE SAU GARANȚIE DE ORICE FEL, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ. GRUPUL DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE GARANȚII EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLU SAU LA GARANȚIILE DE NEÎNCĂLCARE. FIRMA NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE FAȚĂ DE NICIO TERȚĂ PARTE PENTRU NICIO PIERDERE DIRECTĂ, INDIRECTĂ, PUNITIVĂ, INCIDENTĂ, COMPENSATORIE, SPECIALĂ, DE CONSECINȚĂ SAU DE ALTĂ NATURĂ, PENTRU NICIO PIERDERE DE DATE, DE VENITURI SAU DE PROFIT, PENTRU NICIO PIERDERE SAU DAUNĂ A PROPRIETĂȚII, PENTRU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII DE AFACERI SAU PENTRU PIERDEREA PROGRAMELOR SAU A DATELOR, CARE POT DERIVA DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACEST SITE WEB SAU SERVICIILE LEGATE PRIN ACEST SITE WEB SAU ORICE COPIERE, AFIȘARE SAU UTILIZARE A ACESTORA, INDIFERENT DE CADRUL LEGAL PE CARE SE BAZEAZĂ ACUZAȚIA, CHIAR DACĂ GRUPUL A FOST INFORMAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE DAUNE CARE SURVIN DIN ORICE GREȘEALĂ, OMISIUNE, VIRUS, ÎNTÂRZIERE SAU ÎNTRERUPERE A UTILIZĂRII SAU A SERVICIILOR, INDIFERENT DE MOTIV. GRUPUL NU VA FI RĂSPUNZĂTOR PENTRU PIERDERI SAU DAUNE REZULTATE DIN SAU LEGATE ÎN ORICE MOD DE UN SITE WEB TERȚ SAU DE CONȚINUTUL ACCESAT PRIN LINKURI DE PE ACEST SITE, DE UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A ORICĂRUI SOFTWARE PENTRU ECHIPAMENTE LEGAT DE ACEST SITE.

Legislația anumitor state nu permite limitări asupra garanțiilor implicite sau excluderea sau limitarea anumitor daune. Dacă se aplică aceste legi, este posibil ca negările, excluderile sau limitările de mai sus să nu se aplice, iar răspunderea va fi limitată la varianta maximă permisă de lege.

DESPĂGUBIRI

Sunteți de acord să despăgubiți și să protejați Firma de orice acuzații, acțiuni, cereri, pierderi sau daune ale terților (inclusiv costuri și onorarii de avocați) care pot apărea din sau în legătură cu încălcarea acestor Termeni și Condiții, utilizarea Site-ului web sau încălcarea drepturilor unor terți.

COMPENSAREA ÎNCĂLCĂRILOR

Firma își rezervă dreptul de a căuta compensarea conform legii și în conformitate cu încălcarea acestor Termeni și Condiții, inclusiv, dar fără a se limita la dreptul de a bloca accesul de la o anumită adresă IP.

FEEDBACK ȘI ALTE SUGESTII

Toate mesajele de feedback, ideile și alte sugestii trimise de dvs. prin acest Site web vor fi tratate drept neconfidențiale și neproprietare și pot fi dezvăluite sau utilizate de Firmă în orice scop, fără orice obligație de compensare către dvs. Toate datele personale oferite Firmei vor fi gestionate în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate.

LEGILE APLICABILE

Acest Site web și Conținutul sunt afișate doar cu scopul de a promova serviciile disponibile ale Firmei. Acest Site este controlat și administrat de Firmă prin intermediul unui subcontractor. Sunteți responsabil de respectarea legilor din jurisdicția din care accesați acest Site web și sunteți de acord că nu veți accesa sau utiliza informația de pe acest Site web încălcând asemenea legi. Acești Temeni și condiții și utilizarea de către dvs. a Site-ului vor fi reglementate de legile fundamentale ale României. Eșecul în aplicarea drepturilor conform acestor Termeni și Condiții nu va constitui o anulare a oricăror termeni sau condiții din acești Termeni și Condiții.

SOLUȚIONAREA DISPUTELOR

În conformitate cu clauza următoare, orice dispută sau controversă cu privire la acești Termeni și Condiții sau la acest Site web va fi soluționată prin procedura de arbitraj. Decizia arbitrului va fi definitivă pentru părți. În măsura maximă permisă de lege, niciun arbitraj nu va fi cuplat cu un arbitraj care implică alte părți supuse acestor Termeni și Condiții, fie arbitraj de grup sau altul.

ALTELE

Dacă se poate determina că orice prevedere a acestor Termeni și Condiții este nevalidă sau neaplicabilă, acea determinare nu va afecta restul Termenilor și Condițiilor. Indiferent de statut sau lege contrare, orice dispută sau acțiune rezultată din sau legată de utilizarea acestui Site web sau conform acestor Termeni și Condiții trebuie să fie înregistrată în maximum un (1) an după apariția acelei dispute sau acțiuni sau va fi prescrisă definitiv. Titlurile secțiunilor din acești Termeni și Condiții au doar rol informativ.

CONTACT

Dacă apar întrebări despre acest Site web, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la birou@onecenter.ro

DETALII PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA SITE-ULUI

Acest site este operat de Online Media Publishing SRL, iar conținutul acestui Site este stabilit exclusiv de către firma proprietară.

Menu